Živković & Sarić | odvjetničko društvo

Tim

Petar Živković

Partner
Odvjetnik
T +385 1 5811756
petar.zivkovic@zis-legal.hr

Područja rada

Prava na nekretninama, razvojni projekti, građevinsko pravo, energetika, ugovorno pravo, prekršajno pravo, parnično pravo, komercijalni pregovori i građansko pravo.

Profesionalno iskustvo

2005 - 2009 mlađi suradnik/vježbenik u Šavorić & Partneri odvjetničkom društvu
2009 - 2011 stariji suradnik/odvjetnik u Šavorić & Partneri odvjetničkom društvu
2011 - 2017 stariji suradnik/odvjetnik u Divjak, Topić i Bahtijarević odvjetničkom društvu
2017 -           managing partner/odvjetnik u Živković & Sarić odvjetničkom društvu

Petar Živković radio je na brojnim transakcijama brownfield i greenfield ulaganja s posebnim fokusom na građevinski dio te na razvoj i upravljanje projektima u svim njihovim pravnim aspektima. Kao odvjetnik s fokusom na prava na nekretninama i razvoj projekata, svakodnevno savjetuje eminentne domaće i strane poduzetnike. Petar živković ima posebice iskustva u vezi s regulatornim i ugovornim dijelom prava na nekretninama, kao i građevinskim i energetskim sektorom. S tim u vezi, naglašavamo da je Petar Živković ujedno i odvjetnik specijaliziran za FIDIC ugovore o građenju koji su sve više prisutni na hrvatskom tržištu. Također je bio angažiran na projektima obnovljive energije i zaštite okoliša te ima značajno iskustvo u vezi s komercijalnim pregovorima te ugovornim pravom. Za svoj rad na gore navedenim transakcijama Petar Živković je prepoznat kao 1st tier stručnjak u publikacijama Legal 500 te Chambers & Partners.

Uz navedeno, Petar Živković ima značajno iskustvo u području ovršnog i stečajnog prava, prekršajnog prava, prava roba i proizvoda široke potrošnje te radnog prava.

Dubravko Sarić

Partner
Odvjetnik
T +385 1 5811756
dubravko.saric@zis-legal.hr

Područja rada

Bankarsko i financijsko pravo, strana ulaganja, pravo društava, trgovačko pravo, ugovorno pravo, radno pravo, prekršajno pravo, javna nabava, pravo tržišta kapitala, IT, rješavanje sporova.

Profesionalno iskustvo

1995 - 1996 odvjetnički vježbenik u Marković i Plišo odvjetničkom društvu
1996 - 1997 odvjetnički vježbenik u Divjak, Topić i Bahtijarević odvjetničkom društvu
1997 - 2003 direktor odjela pravnih poslova u BNP-Dresdner bank (Croatia) d.d.
2003 - 2009 odvjetnik u Repac i Sarić zajedničkom odvjetničkom uredu
2009 - 2015 direktor odjela pravnih poslova u SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d.
2016 - 2017 direktor odjela pravnih poslova u Hrvatska poštanska banka d.d.
2017 -           managing partner/odvjetnik u Živković & Sarić odvjetničkom društvu

Dubravko Sarić, s više od 20 godina iskustva, radio je na brojnim transakcijama i projektima u kojima je savjetovao i zastupao domaće i inozemne stranke u korporativnom pravu, bankarskom i financijskom pravu, pravu tržišta kapitala, informatičkim tehnologijama, postupcima pred regulatornim tijelima, kao i rješavanju trgovačkih sporova. Dubravko Sarić ima posebice iskustva u vezi s regulatornim i ugovornim dijelom bankarskog i financijskog prava (uključujući NPL transakcije), prava informatičkih tehnologija, radnog prava te prava tržišta kapitala.

Područja rada

Bankarsko i financijsko pravo

 • savjetovanje o financijskim proizvodima
 • zajmovi i drugi bankarski proizvodi
 • licenciranje te regulatorni postupci
 • sindicirani zajmovi
 • refinanciranje
 • financiranje imovine
 • projektno financiranje
 • osiguranje tražbina
 • osiguranja
 • faktoring
 • strukturiranje financijskih proizvoda
 • bankarski ugovori
 • tržište kapitala i investicijski fondovi

Energetika

 • razvoj i financiranje energetskih projekata
 • ugovorni odnosi (proizvodnja, distribucija i opskrba energijom)
 • licenciranje i drugi regulatorni postupci
 • savjetovanje u projektima vezanim za obnovljive izvore energije, geotermalnu energiju, naftu i plin

Infrastruktura i pravo zaštite okoliša

 • infrastrukturni projekti svih vrsta
 • financiranje
 • pregovori i izrada ugovora
 • regulatorna pitanja
 • privatizacija
 • ishođenje dozvola

Intelektualno vlasništvo

 • žigovi
 • industrijski dizajn
 • patenti
 • autorsko pravo
 • povreda prava i sporovi

Javna nabava

 • savjeti javnim naručiteljima prilikom sastavljanja dokumentacije za nadmetanje i izrada dokumentacije
 • savjeti natjecateljima u pripremi ponuda i izrada dokumentacije
 • podnošenje pravnih lijekova protiv dokumentacije za nadmetanje ili odluka javnih naručitelja
 • sudjelovanje u svim dijelovima postupka

Koncesije

 • pregovori i izrada ugovora o koncesiji
 • koncesijski projekti javno-privatnog partnerstva
 • regulatorna pitanja

Nekretnine, projektno financiranje i infrastrukturni projekt

 • savjetovanje investitora, trgovaca i institucija u najsloženijim transakcijama vezanim uz nekretnine i građenje
 • razvijanju projekata izgradnje nekretnina
 • kupnja i prodaja nekretninskih projekata
 • financiranje projekata
 • sporovi vezanim uz nekretnine
 • zakup i najam
 • javno privatno partnerstvo
 • gradnja
 • pregovori i izrada ugovora o građenju
 • FIDIC ugovori
 • greenfield i brownnfield projekti
 • savjetovanje u pitanjima vezanim za prostorno planiranje i ishođenje dozvola

Informatičke tehnologije

 • ulaganja u IT sektor
 • regulatorna pitanja
 • redovno savjetovanje u IT poslovanju

Odnosi s regulatorima

 • pružanje savjetovanja o hrvatskom upravnom i javnom pravu
 • potpora po inspekcijskom nadzoru
 • izrada dokumentacije
 • prekršajni postupci

Pravo osiguranja

 • savjetovanje osiguravatelja i financijskih institucija u pitanjima usklađivanosti s propisima
 • strukturiranja proizvoda
 • ugovora iz osiguranja
 • sporovi o osiguranju

Preuzimanja i spajanja

 • savjetovanje svih vrsta transakcija pripajanja i akvizicija (M&A transakcije)
 • kupoprodaje dionica, poslovnih udjela, poduzeća ili pogona
 • strateška spajanja tržišnih konkurenata
 • prekogranične transakcije
 • obrane od neprijateljskog preuzimanja društva
 • pregovori i izrada ugovora
 • dubinsko pravno snimanje
 • strukturiranje transakcije
 • provedba i savjetovanje u regulatornom dijelu

Radno pravo

 • svakodnevno savjetovanje
 • ugovori
 • interni akti
 • sudski postupci
 • kolektivni (sindikalni) ugovori
 • radne dozvole

Rješavanje sporova

 • sudski sporovi
 • arbitraža
 • mirenje

Trgovačko pravo

 • osnivanje i redovno savjetovanje društava
 • restrukturiranje
 • likvidacije
 • dubinsko pravno snimanje
 • pregledavanje, tumačenje, sastavljanje i pregovori u vezi širokog spektra trgovačkih ugovora iz različitih industrija za različite klijente
 • pregovori i izrada ugovora
 • inicijalne javne ponude (IPO)
 • zajednički pothvati (joint venture) i strateška savezništva
 • ugovori o distribuciji
 • franšize

Stečajno pravo i ovrhe

 • stečajni postupci
 • predstečajni postupci
 • ovršni postupci i ostvarivanje tražbina

Vijesti

O nama

Živković i Sarić je odvjetničko društvo osnovano i vođeno od strane partnera s višedesetljetnim i značajnim iskustvom na najsloženijim pravnim pitanjima. Najveći dio djelatnosti koje Živković i Sarić odvjetničko društvo obavlja odvija se u oblasti prava nekretnina i građevine (sve vrste transakcija i pravnih usluga vezanih za nekretnine i sektor građenja uključujući i infrastrukturu i energetiku) te trgovačkog i financijskog prava (trgovačko statusno i ugovorno pravo, bankarsko i financijsko pravo, kolateralizacija transakcija, projektno financiranje, stečajno pravo, pravo informatičkih tehnologija, itd.), a pored navedenog Živković i Sarić odvjetničko društvo spremno je pružiti usluge iz svih oblasti prava koje su povezane s zastupanjem klijenata koji svoju djelatnost vode u Republici Hrvatskoj ili na međunarodnom nivou.

Kroz iskustvo naših partnera u zastupanju najznačajnijih financijskih institucija i međunarodnih korporacija koje posluju u Hrvatskoj, slobodni smo reći da Živković i Sarić odvjetničko društvo posjeduje visoko specijalizirano znanje financijskog sektora, a gotovo smo u samom vrhu konkurencije po pitanju pružanja pravnih usluga iz područja prava nekretnina i građenja.

Osobito je za istaknuti naše iskustvo u bankarskom i financijskom sektoru, trgovačkom pravu, stečajnom pravu, pravu nekretnina, građevinskom sektoru, energetskom sektoru, IT sektoru te pravu koje se odnosi na projektna ulaganja.

Kontakt

Živković i Sarić odvjetničko društvo j.t.d.
Ulica baruna Trenka 5
10000 Zagreb
Hrvatska
+385 1 5811756
info@zis-legal.hr
www.zis-legal.hr

Članovi uprave: Petar Živković, Dubravko Sarić
Sudski registar i broj upisa:
Trgovački sud Zagreb
MBS: 081101315, OIB: 60692845607
Račun: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., JADRANSKI TRG 3a, 51000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVATSKA
Korisnik računa: Živković i Sarić, odvjetničko društvo j.t.d.
IBAN: HR3424020061100833501, SWIFT CODE/BIC: ESBCHR22